دستگاه حضور وغیاب

درباره ما

شرکت پیشگامان ماندگار با سابقه کاری موثر در زمینه دستگاه های الکترونیکی و کارتخوان در ایران، مفتخر است که بتواند نقشی کارا و مفید در ارائه محصولات جدید ایفا نماید. همانگونه که از اسم شرکت بر می آید این محصولات برای مراکز هزینه نبوده بلکه به نوعی سرمایه گذاری ماندگار محسوب می شود، که تا سالیان سال امور الکترونیکی و دیجیتالی مربوط به سازمان و حرفه شما را تضمین می نماید.