شرکت پیشگامان ماندگار با سابقه کاری موثر در زمینه دستگاه های الکترونیکی و کارتخوان در ایران، مفتخر است که بتواند نقشی کارا و مفید در ارائه محصولات جدید ایفا نماید. همانگونه که از اسم شرکت بر می آید این محصولات برای مراکز هزینه نبوده بلکه به نوعی سرمایه گذاری ماندگار محسوب می شود، که تا سالیان سال امور الکترونیکی و دیجیتالی مربوط به سازمان و حرفه شما را تضمین می نماید. دستگاههای ما شامل دستگاه حضور و غیاب ، انواع دستگاه کارتی ، دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی، دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ، دستگاه باشگاهی ، دستگاه کنترل پارکینگ ، دستگاه کنترل دسترسی، دوربین های مداربسته به همراه نرم افزارهای مربوطه می باشد