دستگاه حضور وغیاب

 

دستگاه حضور و غیاب

پایگاه دانش پیشگامان

 

در این قسمت می توانید مقالات علمی مختلف از جدیدترین تکنولوژی های حوزه فن آوری اطلاعات را دانلود و مطالعه فرمایید. لطفا در صورتیکه مقاله ای دارید و تمایل دارید در این قسمت قرار داده شود برای ما ارسال نمایید.

 

 

مقاله های در دسترس

1- RFID و کاربردهای آن

2- سيستم مکانيزه جمع آوري اطلاعات