دستگاه حضور وغیاب

 

دستگاه کنترل دسترسی مدل TU40

 

مشخصات دستگاه درب بازکن مدل TU40

 

دستگاه کنترل دسترسی TU40 ، یک دستگاه کارتی جهت دسترسی میباشد این کارت ها برای افراد، کارمندان یا مدیران و ... صادر می شود و در هنگام ورود به آن مرکز و سازمان باید کارت بر روی دستگاه قرار داده شود و پس از تایید دسترسی اجازه جهت ورود و یا خروج به آن بخش صادر شود.

دستگاه TU40 دارای چراغ میباشد و به دورنگ قرمز و سبز نمایش داده می شود، در صورتی که چراغ قرمز باشد از دسترسی جلوگیری می کند و در صورتی که سبز باشد دسترسی لازم را اعلام می کند.