سفارشگیر دستی:

(Pocket PC)

امکانات و ویژگی های اصلی :

کاربری بسیار ساده و آسان

امکان تعریف نام کاربری و کلمه عبور برای هر گارسون

ارسال پرینت به آشپزخانه به محض دریافت سفارش

امکان ارسال فاکتور مشتری به پرینتر صندوق

امکان چاپ فاکتور به وسیله پرینتر کمری همراه

امکان چاپ بیجک توسط پرینتر کمری

امکان ثبت جابه جایی مشتری از یک میز به میز دیگر

اتصال به کامپیوتر از طریق امواج WiFi